VAND OG SPILDEVAND

VAND OG SPILDEVAND

Vandforsyning  og –behandling stiller særlige krav til branchespecifik måleteknik.

Med kompetent faglig viden kan vi rådgive om valg af måleinstrumenter. Vore manometre og termometre bliver anvendt på mange områder indenfor vand- og spildevandsindustri, drikkevandsindvinding, vandbehandling og opbevaring.

Udover rustfrit stål (AISI 304 og AISI 316) kan leveres målesystemer i særlige materialer og belægninger, der er modstandsdygtige overfor aggressive, forurenede eller tyktflydende medier.

Vi har erfaring med

  • Renseanlæg
  • Regnvandsbassiner
  • Filterpresser
  • Pumpestationer
  • Afsaltningsanlæg