Find den rette måleenhed
Omregning

Tryk på nuværende måleenhed til venstre og indtast tallet der skal konverteres øverst.

Tryk herefter på den måleenhed der ønskes konverteret til i højre kolonne.

Hvis der skulle være en måleenhed der mangler, og som ønskes omregnet til en anden, er vi naturligvis behjælpelige, og I er meget velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.

Vi kan også omregne tryk i eksempelvis hydrauliske cylindre til kilo, tons eller newton ved hjælp af oplyst stempeldiameter.

Jørn Pedersen A/S
Bogøvej 18
DK-8382 Hinnerup

Tlf.: +45 8698 6622
Fax: +45 8698 6683

E-mail: info(at)(if you can see this please update your browser)jp-industri.dk

tryk


=